Nacházíte se:
Hlavní stránka » Ochrana Osobních Údajů

Ochrana Osobních Údajů

Potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, souhlasím s tím, aby byly zpracovány společností ContiTrade Services s.r.o. a  použity pro marketingové účely na dobu neurčitou (tj. do odvolání souhlasu). Jsem seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů.  Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mám právo k jejich přístupu, dále mám právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a rovněž mám právo souhlas s použitím osobních údajů kdykoliv odvolat.